SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

319
117.215,32 €
EU projekti, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
99.633,04 €
V teku
01.10.2021
30.06.2023

Podatki o financiranju