Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Gregor Špajzer
  • Namestnica predsednika, Asja Strgaršek
  • Članica, Ana Kadunc
  • Namestnica člana, Marija Forte
  • Član, Sadmir Sivac
  • Namestnica člana, Tjaša Šink
  • Član, Zvonko Škrabar
  • Namestnica člana, Brigita Zalezina