Koncesijske pogodbe

Koncesija zobozdravstveno varstvo odraslih M-MEDIKO
Klikni tukaj za prikaz prilog
Koncesijska pogodba za opravljanje lekarniške dejavnosti Lekarna Pušnik
Klikni tukaj za prikaz prilog
Koncesijska pogodba za obratovanje žičniške naprave Trotovnik na Dobovcu
Klikni tukaj za prikaz prilog
Koncesijska pogodba o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju Občine Trbovlje
Klikni tukaj za prikaz prilog
Koncesija zobozdravstveno varstvo odraslih - Šolinc
Klikni tukaj za prikaz prilog
Koncesijska pogodba za opravljanje javne gospodarske službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje
Klikni tukaj za prikaz prilog
Koncesijska pogodba za opravljanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje
Klikni tukaj za prikaz prilog
Koncesija za obratovanje žičniške naprave Medvednica na Vrheh
Klikni tukaj za prikaz prilog