Zasavski podjetniški inkubator

647
2.050.109,83 €
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
1.672.133,84 €
V načrtu